English version ค้นหา
 
Facebook เทศบาล / ภาพกิจกรรมต่างๆ
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 30 ตุลาคม 2563
วันนี้มีคนเข้าชม : 26

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 3
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 193
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1,715
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3,157

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 25 กรกฎาคม 2559

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 • รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • เทศบาลตำบลท่าลี่ ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2561 ระดับดีเยี่ยม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี-พ.ศ.2561
 • ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคเพื่อปฤิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรับสมัครสรรหาเละเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็น พนง.จ้างของ ทต.ท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 • ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งสายงานบริหาร
 • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลท่าลี่
   
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเทศบาลตำบลท่าลี่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
 • โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์เนรมิต
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าลี่
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 • สอบราคาจ้างขุดสระห้วยเดื่อ พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
 • โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม คสล. พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ถนนบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 2
 • โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 14 บ่อ ถนนราษฎร์เนรมิต หมู่ที่ 2
 • โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเหล็กเทศบาลตำบลท่าลี่ ปริมาณงาน 9 จุด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าลี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าลี่
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงาน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
   
   
  รายงานกิจการประจำปี 2561
 • รายงานกิจการท่าลี่ปี 2561
   
   
  กิจกรรม

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
    พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่

  อำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรมเนื่องโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
    อำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรมเนื่องโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่

  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
    อำเภอท่าลี่ จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
  โดย นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าลี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่

   
   
   

   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่
   

   
   
  แผนที่ติดต่อเทศบาล(Google)
   

   
   
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
   

  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


   
   
  โครงการคัดแยกแลกเครื่องเขียน
   

   
   
  แนวทางการขัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการขยะในสถานศึกษา
   

   
   
           
           
           
           

  เทศบาลตำบลท่าลี่
  ที่ตั้ง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115 ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย 42140 
  โทรศัพท์ : 042-870-521  โทรสาร : 042-870-578