English version ค้นหา
 
Facebook เทศบาล / ภาพกิจกรรมต่างๆ
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 08 มีนาคม 2564
วันนี้มีคนเข้าชม : 8

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 75
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 257
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1,706
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3,380

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 25 กรกฎาคม 2559

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
 • ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 • รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • เทศบาลตำบลท่าลี่ ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2561 ระดับดีเยี่ยม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี-พ.ศ.2561
 • ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคเพื่อปฤิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรับสมัครสรรหาเละเลือกสรรบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็น พนง.จ้างของ ทต.ท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 • ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งสายงานบริหาร
 • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลท่าลี่
   
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเทศบาลตำบลท่าลี่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
 • โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์เนรมิต
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าลี่
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 • สอบราคาจ้างขุดสระห้วยเดื่อ พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
 • โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม คสล. พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ถนนบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 2
 • โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 14 บ่อ ถนนราษฎร์เนรมิต หมู่ที่ 2
 • โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเหล็กเทศบาลตำบลท่าลี่ ปริมาณงาน 9 จุด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าลี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าลี่
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงาน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
   
   
  รายงานกิจการประจำปี 2561
 • รายงานกิจการท่าลี่ปี 2561
   
   
  กิจกรรม

  โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี 2564
    เทศบาลตำบลท่าลี่ ได้ดำเนินการประชุมใหญ่ โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านท่าลี่ นำโดย นายโสภัณ  อุ่นวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และสมาชิกโครงการคัดแยกขยะในชุมชน พร้อมกันนี้สมาชิกโครงการคัดแยกขยะ ได้นำขยะรีไซเคิล มาเข้าร่วมโครงการ

  หลังจากเสร็จจากงานลอยกระทง จะมีกระทง และขยะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าลี นำโดย นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าลี่ และ
    หลังจากเสร็จจากงานลอยกระทง จะมีกระทง และขยะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าลี นำโดย นายสุรชน  เนรมิตพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าลี่ และกลุ่มรักษ์น้ำคาน ได้ช่วยกันเก็บกระทง ขยะ และเก็บสถานที่โดยรอบบริเวณลานพระใหญ่และริมแม่น้ำคาน เมื่อวันที่ 1 พ.ย 2563

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
    พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่

   
   
   

   
   
  แผนที่ติดต่อเทศบาล(Google)
   

   
   
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
   

  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


   
   
  โครงการคัดแยกแลกเครื่องเขียน
   

   
   
  แนวทางการขัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการขยะในสถานศึกษา
   

   
   
           
           
           
           

  เทศบาลตำบลท่าลี่
  ที่ตั้ง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115 ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย 42140 
  โทรศัพท์ : 042-870-521  โทรสาร : 042-870-578