English version ค้นหา
 
Facebook เทศบาล / ภาพกิจกรรมต่างๆ
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 28 มกราคม 2564
วันนี้มีคนเข้าชม : 22

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 28
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 820
ปีนี้มีคนเข้าชม : 820
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3,380

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 25 กรกฎาคม 2559

 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
         
         
         

เทศบาลตำบลท่าลี่
ที่ตั้ง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115 ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย 42140 
โทรศัพท์ : 042-870-521  โทรสาร : 042-870-578