English version ค้นหา
 
Facebook เทศบาล / ภาพกิจกรรมต่างๆ
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 28 มกราคม 2564
วันนี้มีคนเข้าชม : 21

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 28
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 819
ปีนี้มีคนเข้าชม : 819
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3,380

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 25 กรกฎาคม 2559

 
 
 
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
         
         
         
         

เทศบาลตำบลท่าลี่
ที่ตั้ง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115 ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย 42140 
โทรศัพท์ : 042-870-521  โทรสาร : 042-870-578