English version ค้นหา
 
Facebook เทศบาล / ภาพกิจกรรมต่างๆ
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 28 มกราคม 2564
วันนี้มีคนเข้าชม : 24

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 28
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 822
ปีนี้มีคนเข้าชม : 822
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3,380

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 25 กรกฎาคม 2559

 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 โครงการ
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. เทศบาลตำบลท่าลี่ ปริมาณงาน 5 ขนาด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าลี่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
สอบราคาจ้างขุดสระห้วยเดื่อ พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม คสล. พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ถนนบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 2
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 14 บ่อ ถนนราษฎร์เนรมิต หมู่ที่ 2
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเหล็กเทศบาลตำบลท่าลี่ ปริมาณงาน 9 จุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าลี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าลี่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาลท่าลี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแม่น้ำคาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ มีปริมาตรดินขุด 96,000 ลูกบาศก์เมตร
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเทศบาลตำบลท่าลี่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์เนรมิต
         
         
         
         

เทศบาลตำบลท่าลี่
ที่ตั้ง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115 ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย 42140 
โทรศัพท์ : 042-870-521  โทรสาร : 042-870-578